โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
วารสารโรงเรียนเคียวนำ
วารสารโรงเรียนเคียวนำ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 48)
วารสารโรงเรียนเคียวนำ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 48)

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
"สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" (การแสดงละครประวัติศาสตร์จากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 ขุนศึก 21)

ณ หอประชุมรัชนี ศรีศิลปะ โรงเรียนเคียวนำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 37 ครั้ง