โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
วารสารโรงเรียนเคียวนำ
วารสารโรงเรียนเคียวนำ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 37)
                 วันที่ 1 กันยายน 2565 นำโดย นางสาวสุมาลี สมใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเคียวนำ ร่วมยินดีต้อนรับคุณครูอาสาสมัครชาวจีนประจำศูนย์เครือข่ายของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาภาษาจีนที่โรงเรียนเคียวนำ ประจำปีการศึกษา 2565
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 38 ครั้ง