โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
วารสารโรงเรียนเคียวนำ
วารสารโรงเรียนเคียวนำ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 36)
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวสุมาลี สมใจ ผู้อำนวยการและนางวรรณวิมล โสพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาสถาบันขงจื้อและห้องเรียนขงจื้อในประเทศไทย ครั้งที่ 2 และรับครูอาสาสมัครชาวจีนประจำศูนย์เครือข่ายของสถาบันขงจื้อ จำนวน 2 คน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 34 ครั้ง