โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเคียวนำ
24 พฤษภาคม เวลา 18:32 น.  · 
***ประกาศจากโรงเรียนเคียวนำ
เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 ระลอกใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษและทั่วประเทศยังมีความรุนแรง
 โรงเรียนเคียวนำจึงมีความห่วงใหญ่ความปลอดภัยทางสุขภาพ และเพื่อระมัดระวังป้องกันนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 
ดังนั้น โรงเรียนเคียวนำ จึงเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 “ จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 “
และเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน
 โรงเรียนจึงกำหนดเปิดเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชยเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับชั้นโดยกำหนดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนทางไกลกับนักเรียน 3 รูปแบบคือ
1. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนโดยหนังสือและแบบฝึกหัด (On Hand)
3. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านทีวี (On Air)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 อนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564,19:16   อ่าน 149 ครั้ง