โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

***ประกาศจากโรงเรียนเคียวนำ

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตามที่โรงเรียนเคียวนำได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

มาทดสอบในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โรงเรียนเคียวนำ

(สามารถตรวจสอบรายชื่อใต้โพสแจ้งประกาศนี้)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2564,18:56   อ่าน 199 ครั้ง