โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเคียวนำได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.รอบที่ 4) (พ.ศ.2565-2569)

          โรงเรียนเคียวนำได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.รอบที่ 4) (พ.ศ.2565-2569) ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้ประเมิน สมศ. เด็กๆทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเคียวนำ ไปสู่เป้าหมายได้จนสำเร็จและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเด็กๆทุกคนต่อไป

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 152 ครั้ง