โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ภาพกิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเคียวนำจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ EF (Executive Function) ของนักเรียนระดับปฐมวัย
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,15:08   อ่าน 15 ครั้ง